Tag: bí quyết trình bày

6 lời khuyên để điều chỉnh kỹ năng trình bày, giới thiệu

6 lời khuyên để điều chỉnh kỹ năng trình bày, giới thiệu

Đi đến gần vị trí của người nghe. Minh họa cho bài trình bày của mình bằng những chủ đề quen thuộc với họ, giảm thiểu những chủ đề mới mẻ, không phù hợp. Nếu muốn giành được tình cảm