Tag: cách để tăng doanh số

Tăng doanh số khi bạn hiểu cá tính

Tăng doanh số khi bạn hiểu cá tính

Người quan tâm đến chi tiết, nguyên tắc. Đây là dạng cá tính thách thức bạn nhiều nhất. Họ đúng giờ, tỉ mỉ, trật tự và rất chi tiết. Đáng tin cậy là điều mà họ cần nhất khi làm