Tag: cách giới thiệu sản phẩm

Giới thiệu khách hàng sản phẩm khó mô tả chỉ bằng một câu

Giới thiệu khách hàng sản phẩm khó mô tả chỉ bằng một câu

Facebook và Uber có hàng ngàn tính năng, dĩ nhiên Mark và Travis chọn tính năng nổi bật nhất để giới thiệu sản phẩm một cách dễ nhớ và quan trọng hơn, dễ kể. Trong những bài phỏng vấn gần