Tag: cách phát triển doanh nghiệp

Chia sẻ cách để doanh nghiệp lớn mạnh

Chia sẻ cách để doanh nghiệp lớn mạnh

“Viettel đang tiến hành đầu tư kinh doanh tại 9 quốc gia trên thế giới, với tổng lượng thuê bao hơn 26 triệu khách hàng, doanh thu năm 2015 đạt trên 10 tỷ USD và lợi nhuận sau thuế hơn