Tag: cách xây dựng thương hiệu

Học cách xây dựng thương hiệu của tân tổng thống Mỹ

Học cách xây dựng thương hiệu của tân tổng thống Mỹ

Một nghiên cứu mới đây của công ty phân tích truyền thông Isentia cho một công ty dịch vụ thương mại, về mức độ chênh lệch giữa cảm nhận thương hiệu trên truyền thông chính thống và mạng xã hội,