Tag: công nghệ marketing

Marketing thời công nghệ số

Marketing thời công nghệ số

Thế hệ trẻ ngày nay đề ra những cách nhận định giá trị sản phẩm khác hẳn so với cha mẹ Không cần có lý do thuyết phục, những thương hiệu nổi tiếng lần lượt đánh mất sức hấp dẫn