Tag: công nghiệp truyền thống

Ảnh hưởng của cách mạng số đến công nghiệp truyền thông

Ảnh hưởng của cách mạng số đến công nghiệp truyền thông

Thị trường đầy tiềm năng mà các công ty đang theo đuổi hiện trên đà tăng trưởng rất nhanh. Năm ngoái có 2,4 tỉ thiết bị được kết nối trong lĩnh vực công nghiệp và năm nay sẽ có 3,1