Tag: Email Marketing

Những hiểu sai về Email Marketing

Những hiểu sai về Email Marketing

Nghiên cứu gần đây của IBM cho thấy, nhiều thương hiệu hàng đầu đang xây dựng những hoạt động tương tác liên tục với khách hàng, và trong các chiến thuật ngày các được áp dụng rộng rãi, thư điện