Tag: giữ nhân viên

Làm thế nào để giữ chân nhân viên?

Làm thế nào để giữ chân nhân viên?

Tính ra, cái quán nhỏ cũng có những thuận lợi nhất định mà những quán lớn không có. Ví như tính linh động, uyển chuyển trong sắp xếp ca làm việc. Làm thế nào để giữ chân nhân viên luôn

Cách giúp doanh nghiệp nhỏ không bị chảy máu chất xám

Cách giúp doanh nghiệp nhỏ không bị chảy máu chất xám

Một nhân viên chắc chắn sẽ không gắn bó lâu dài nếu ngày này qua này khác vẫn chỉ làm duy nhất một công việc nhàm chán và không có cơ hội được thể hiện, thừa nhận xứng đáng với