Tag: hướng dẫn đặt tên thương hiệu

Bí quyết để đặt tên thương hiệu

Bí quyết để đặt tên thương hiệu

Tên riêng có thể là tên người hoặc tên địa danh. Nếu là tên người thì đó thường là tên của người sáng lập, người đại diện doanh nghiệp như Walt Disney, Wendy’s, Bác Tôm, Ông già IKA… Al Ries