Tag: kiềm chế cảm xúc

Làm việc đại sự phải biết kiềm chế cảm xúc

Làm việc đại sự phải biết kiềm chế cảm xúc

Tác phẩm điện ảnh “Bố già” từng để lại một câu thoại kinh điển: “Vĩnh viễn đừng cho người khác biết suy nghĩ của mình”. Cảm xúc dễ bị dao động, vui buồn thường xuyên lộ ra mặt không phải