Tag: làm khác

Để khách hàng nghe thấy bạn cần phải khác biệt

Để khách hàng nghe thấy bạn cần phải khác biệt

Bạn cần biết rõ khách hàng của bạn là ai, họ có vấn đề gì, họ đang cần gì và tại sao lâu nay họ lại lắng nghe đối thủ của bạn. Bạn cũng cần biết đối thủ của bạn