Tag: người đọc

Bí quyết thôi miên người đọc cần biết

Bí quyết thôi miên người đọc cần biết

Các bạn nhớ là không phải key words nữa mà là killing words. Với tôi toàn bộ headline là keywords. Nhưng trong những keywords đó cần có killing words. 80% thành công của bài viết nằm ở tiêu đề (headline).