Tag: người tiêu dùng

Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng

Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng

Các chuyên gia đào tạo, các giám đốc bán hàng hàng đầu trên thế giới đã từng đưa ra nhiều bài học và khẳng định rằng bán hàng là một hoạt động mang tính nhân bản rất cao và khách