Tag: nhân viên

Làm thế nào để giữ chân nhân viên?

Làm thế nào để giữ chân nhân viên?

Tính ra, cái quán nhỏ cũng có những thuận lợi nhất định mà những quán lớn không có. Ví như tính linh động, uyển chuyển trong sắp xếp ca làm việc. Làm thế nào để giữ chân nhân viên luôn