Tag: những xu hướng marketing mới

Những xu hướng marketing mới phù hợp với thực tiễn

Những xu hướng marketing mới phù hợp với thực tiễn

Liên tục nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới (R&D) với giá rẻ hơn luôn tạo lợi thế trong cạnh tranh. Rất nhiều công ty, tập đoàn đa quốc gia đi theo xu hướng thân thiện với môi trường. Hoạt