Tag: nội dung quảng cáo

Những lưu ý khi sản xuất content marketing

Những lưu ý khi sản xuất content marketing

Chiến dịch marketing trực tuyến sẽ có khả năng thất bại nhiều hơn nếu marketing là phòng ban duy nhất chịu trách nhiệm. Mỗi người trong công ty hoạt động nhằm phục vụ 1 mục đích khác nhau và có