Tag: phân tích kinh doanh

Phân tích kinh doanh – điểm mạnh và điểm yếu của bạn

Phân tích kinh doanh - điểm mạnh và điểm yếu của bạn

Một cuộc suy nghĩ với nhân viên cũng có thể là điểm khởi đầu tốt nhất cho phân tích SWOT của bạn. Bạn sẽ phải cởi mở và sẵn sàng chấp nhận một số lời chỉ trích về doanh nghiệp