Tag: phong thủy

Yếu tố “phong thủy” trong xây dựng thương hiệu

Yếu tố “phong thủy” trong xây dựng thương hiệu

Sự phù hợp trong định vị thương hiệu: Khi một thương hiệu có một định vị tốt, khác biệt với đối thủ, phù hợp với thị trường mục tiêu có nghĩa rằng thương hiệu đó có định vị phù hợp