Tag: phương pháp marketing

Tìm hiểu marketing lan truyền

Tìm hiểu marketing lan truyền

Một chiến dịch marketing lan truyền được xem là thành công khi tạo cho người xem cảm giác thích thú mà thông điệp đưa ra và sau đó lan truyền chúng một cách vô thức thông qua việc gửi đường