Tag: quản trị marketing

Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng

Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng

Các chuyên gia đào tạo, các giám đốc bán hàng hàng đầu trên thế giới đã từng đưa ra nhiều bài học và khẳng định rằng bán hàng là một hoạt động mang tính nhân bản rất cao và khách

Tìm hiểu marketing lan truyền

Tìm hiểu marketing lan truyền

Một chiến dịch marketing lan truyền được xem là thành công khi tạo cho người xem cảm giác thích thú mà thông điệp đưa ra và sau đó lan truyền chúng một cách vô thức thông qua việc gửi đường

Mô hình 5 khoảng cách trong khái niệm chất lượng dịch vụ

Mô hình 5 khoảng cách trong khái niệm chất lượng dịch vụ

Vì đặc tính của dịch vụ là vô hình, nên rất khó đo lường chất lượng và nó được định nghĩa bằng nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào đối tượng và môi trường nghiên cứu. Trong một mô hình

Kinh nghiệm trong quản trị marketing

Kinh nghiệm trong quản trị marketing

Khi nhận chức giám đốc dịch vụ thông tin ở Boy Scouts of America (BSA), Nate Langston biết rằng, cổng giao tiếp điện tử (portal) sẽ cải thiện đáng kể việc tiếp cận thông tin, giúp các nhà quản lý