Tag: quảng cáo hiệu quả

16 phương pháp giúp quảng cáo hiệu quả

16 phương pháp giúp quảng cáo hiệu quả

Mọi ấn phẩm quảng bá đều nên có một lời kêu gọi hành động rõ ràng: Hãy hành động ngay bây giờ! Gọi cho chúng tôi ngay đi! Đặt hàng nhanh kẻo hết! Bạn đã giành cả một mẫu quảng

Một số ý tưởng quảng cáo trên Instagram

Một số ý tưởng quảng cáo trên Instagram

Trung bình một người bị thu hút bởi một điều gì đó trong 8 giây đầu tiên, vì vậy, hãy nhanh chóng “mê hoặc” những người theo dõi bạn bằng những hình ảnh rõ ràng, có ý nghĩa nhưng không