Tag: quyết đoán

Để trở thành nhà lãnh đạo quyết đoán

Để trở thành nhà lãnh đạo quyết đoán

Trên thực tế lãnh đạo, bạn sẽ không bao giờ có đủ mọi thông tin và dữ liệu trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Đơn giản là thương trường luôn đầy rẫy những ẩn số bất ngờ.