Tag: sức mạnh của lời hứa

Sức mạnh của lời hứa đối với doanh nghiệp

Sức mạnh của lời hứa đối với doanh nghiệp

Trong dân gian có câu: “Một lần bất tín, vạn lần bất tin”, nếu thương hiệu đưa ra lời hứa mà không có một quy trình để thực thị lời hứa một cách lâu dài thì hậu quả sẽ vô