Tag: thương hiệu

Bí quyết để đặt tên thương hiệu

Bí quyết để đặt tên thương hiệu

Tên riêng có thể là tên người hoặc tên địa danh. Nếu là tên người thì đó thường là tên của người sáng lập, người đại diện doanh nghiệp như Walt Disney, Wendy’s, Bác Tôm, Ông già IKA… Al Ries

Yếu tố “phong thủy” trong xây dựng thương hiệu

Yếu tố “phong thủy” trong xây dựng thương hiệu

Sự phù hợp trong định vị thương hiệu: Khi một thương hiệu có một định vị tốt, khác biệt với đối thủ, phù hợp với thị trường mục tiêu có nghĩa rằng thương hiệu đó có định vị phù hợp