Tag: trường phái tiếp thị

Sự khác biệt giữa hai trường phái tiếp thị

Sự khác biệt giữa hai trường phái tiếp thị

Al Ries – Giám đốc điều hành Công ty tiếp thị Ries & Ries, lại có lập luận khác: “Tôi nhận ra rằng, nhận thức của con người luôn rất kỳ lạ, đôi khi chẳng liên quan gì nhiều tới