Tag: tư vấn bán hàng qua điện thoại

Một số điều cần lưu ý khi bán hàng qua điện thoại

Một số điều cần lưu ý khi bán hàng qua điện thoại

Yếu tố thuyết phục người khác mua hàng thì chính bản thân người bán phải là người rõ nhất về sản phẩm. Bạn phải nêu ra được điểm mạnh, và vì sao KH nên chọn sản phẩm của bạn thay