Tag: vì sao cần tuyên bố sứ mệnh

3 lý do tại sao bạn cần có tuyên bố sứ mệnh

3 lý do tại sao bạn cần có tuyên bố sứ mệnh

Nếu bạn không rõ về mục đích kinh doanh của mình, làm sao bạn có thể đảm bảo không vượt quá xa khỏi các giá trị cốt lõi. Sứ mệnh là chiếc la bàn giúp bạn theo sát mục đích