Tag: xây dựng hệ thống văn hóa doanh nghiệp vững chắc

Quy trình xây dựng hệ thống văn hóa doanh nghiệp vững chắc

Quy trình xây dựng hệ thống văn hóa doanh nghiệp vững chắc

Erika Andersen cho biết, bước tiếp theo để làm rõ văn hóa doanh nghiệp là xác định các giá trị cốt lõi doanh nghiệp muốn hướng đến. Báo cáo mới đây của công ty nghiên cứu Gallup (thông qua số